Header Image - Välkommen till Dellenkultur

Category Archives

7 Articles

Medlemsavgifter

by ordforande

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2023

Förening 500:-

Familj; 250:-
(två vuxna, barn under 25 år boende hemma)

Enskild medlem 150:-


Pensionär 100:-


Ungdom under 25 år 50:-.

Betalas till: Dellenkultur, bankgiro:  5714 – 0865.  

OBS – Skriv ditt namn, PERSONNUMMER, telefonnummer och din mailadress
när du betalar in medlemsavgiften.

Covid -19

by Lars Fästh

På grund av det allmänna smittoläget är det många av våra arrangörer som väljer att ställa in, ibland med kort varsel.

Vi hinner inte alltid med att ändra i vår kalender.

Om du vill försäkra dig om att aktiviteten eller evenemanget genomförs bör du ta kontakt med ansvarig arrangör.

När du kommer till Tingshuset vill vi att du följer de regler som gäller: Tvätta händerna noga, ta gärna med egen handsprit, håll behörigt avstånd till varandra, stanna hemma om du har symptom, osv.

Styrelsen för föreningen Dellenkultur