Kallelse årsmöte

by Lars Fästh

Årsmöte för Dellenkultur hålls 17/3 2019 kl 16 på Tingshuset i Delsbo

 

Ta tillfället i akt att påverka Dellenkulturs verksamhet genom att närvara på årsmötet