Covid -19

by Lars Fästh

På grund av det allmänna smittoläget är det många av våra arrangörer som väljer att ställa in, ibland med kort varsel.

Vi hinner inte alltid med att ändra i vår kalender.

Om du vill försäkra dig om att aktiviteten eller evenemanget genomförs bör du ta kontakt med ansvarig arrangör.

När du kommer till Tingshuset vill vi att du följer de regler som gäller: Tvätta händerna noga, ta gärna med egen handsprit, håll behörigt avstånd till varandra, stanna hemma om du har symptom, osv.

Styrelsen för föreningen Dellenkultur