Städdag Tingshuset

by Lars Fästh

10/6 2017  kl 10 – 15  har vi städdag på Tingshuset, vi bjuder på lätt lunch.

Passa på tillfället genom att delta och gör en insats för föreningen