Covid -19

På grund av det allmänna smittoläget är det många av våra arrangörer som väljer att ställa in, ibland med kort varsel.

Vi hinner inte alltid med att ändra i vår kalender.

Om du vill försäkra dig om att aktiviteten eller evenemanget genomförs bör du ta kontakt med ansvarig arrangör.

När du kommer till Tingshuset vill vi att du följer de regler som gäller: Tvätta händerna noga, ta gärna med egen handsprit, håll behörigt avstånd till varandra, stanna hemma om du har symptom, osv.

Styrelsen för föreningen Dellenkultur


Välkommen till Dellenkultur

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020

Förening 500:-

Familj; 250:-
(två vuxna, barn under 25 år boende hemma)

Enskild medlem 150:-


Pensionär 100:-


Ungdom under 25 år 50:-.

Betalas till: Dellenkultur, bankgiro:  5714 – 0865.  

OBS – Skriv ditt namn, PERSONNUMMER, telefonnummer och din mailadress
när du betalar in medlemsavgiften.


________________________________________________________________

 

Här kan du vara  med och arrangera kultur i alla de former. Ditt engagemang behövs för Dellenbygden.

Dellenkultur – kontakt info@dellenkultur.nu

Tingshusteatern – kontakt tingshusteatern@dellenkultur.nu

Galleri Tingshuset – kontakt info@dellenkultur.nu

Riksteaterföreställningar – kontakt scenkonst@dellenkultur.nu

VÄLKOMMEN!

 

__________________________________

 

Dellenkultur är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och bredda intresset för olika former av kulturyttringar i bygden. Föreningen är öppen för alla som vill vara med att bredda och fördjupa det kulturella utbudet i Dellenbygden.

Dellenkultur är också medlem i Sveriges konstföreningar och Amatörteatrarnas Riksförbund