Välkommen till Dellenkultur

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2023

Förening 500:-

Familj; 250:-
(två vuxna, barn under 25 år boende hemma)

Enskild medlem 150:-


Pensionär 100:-


Ungdom under 25 år 50:-.

Betalas till: Dellenkultur, bankgiro:  5714 – 0865.  

OBS – Skriv ditt namn, PERSONNUMMER, telefonnummer och din mailadress
när du betalar in medlemsavgiften.


________________________________________________________________

 

Här kan du vara  med och arrangera kultur i alla de former. Ditt engagemang behövs för Dellenbygden.

Dellenkultur – kontakt info@dellenkultur.nu

Galleri Tingshuset – kontakt info@dellenkultur.nu

Riksteaterföreställningar – kontakt scenkonst@dellenkultur.nu

VÄLKOMMEN!

 

__________________________________

 

Dellenkultur är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och bredda intresset för olika former av kulturyttringar i bygden. Föreningen är öppen för alla som vill vara med att bredda och fördjupa det kulturella utbudet i Dellenbygden.

Dellenkultur är också medlem i Sveriges konstföreningar och Amatörteatrarnas Riksförbund