Dellenkultur är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och bredda intresset för olika former av kulturyttringar i bygden. Föreningen är öppen för alla som vill vara med att bredda och fördjupa det kulturella utbudet i Dellenbygden.

Dellenkultur är också medlem i Sveriges konstföreningar och Amatörteatrarnas Riksförbund

Historik Dellenkultur

Dellenkultur bildades 1986. Föreningen var tänkt som en paraplyorganisation för kulturell verksamhet i Dellenbygden. Genom åren har Dellenkultur arrangerat många årliga evenemang:

– På somrarna har det varit Konst i det Gröna. Konstnärer har ställt ut sin konst på Bjuråkers forngård i Dellenbadsparken och i Tingshusets trädgård. Det var trevliga tillställningar med underhållning och happenings. Varje sommar var det också kulturläger för barn i Ora.
– På vintrarna var det isskulptering på Norrdellen på sportlovet. Ett mycket populärt arrangemang med många deltagare.

– Konserter har ordnats med bidrag från Musik Gävleborg.
– Ett tag var det författaraftnar varje år med bl.a. Göran Tunström, Agneta Pleijel, Ernst Brunner och Elisabeth Rynell.
– Under många år var det kroki på lördagarna. Dellenkultur har också haft en utställningsverksamhet med utställningsbidrag till konstnären.
– Öppet vardagsrum med gemensam måltid och filmvisning har varit ett trevligt inslag de senaste åren.

År 1998 fick Dellenkultur möjlighet att köpa Delsbo Tingshus. Sedan dess har sedan dess använts av föreningar och enskilda för kulturella aktiviteter.

Historik Tingshuset

Ting har hållits i Delsbo sedan mycket lång tid tillbaka. På 1830- talet byggdes Delsbo Tingshus i Näsbyn. Där i närheten av kyrkan låg centrum. I slutet av 1800-talet kom järnvägen till Delsbo och centrum flyttades till Ede. 1885 beslutades att Tingshuset skulle flyttas till det nya centrumet och uppföras bredvid järnvägsstationen. Kostnadsförslaget låg på 15.500 kronor. Den nya byggnaden hade det gamla tingshuset som stomme, men fick ett annat utseende. Invigningen på den nya platsen skedde18.1.1897. Byggnaden användes som Tingslokal fram till 1971. Huset överlämnades då som gåva till Hudiksvalls kommun. Därefter användes det till daghem, företag och föreningsverksamhet.