Årsavgiften 2023 är:

Förening  500:-
Familj; 250:-
(två vuxna, boende hemma under 25 år)
Enskild medlem 150:-
Pensionär 100:-
Ungdom under 25 år 50:-.

Betalas till:  Dellenkultur, bankgiro:  5714 – 0865.   
eller Swish  nr: 1233783255

OBS – Skriv ditt namn, telefonnummer och din mailadress när du betalar in medlemsavgiften.

Som förening får ni:

– Använda föreningslokalen för möten eller andra sammankomster gratis vid 12 tillfällen/år 1-3h per tillfälle.

– Rabatt vid hyra av tingshuset.
– Föreningen har en röst vid våra medlemsmöten.
– Medlemsutskick via mail med aktuella aktiviteter.

Som enskild medlem får du:

– Göra din röst hörd på våra medlemsmöten.
– Medlemsutskick via mail med aktuella aktiviteter.
– Speciell inbjudan och rabatt på  aktiviteter arrangerade av Dellenkultur.
– Rabatt när du hyr Tingshuset.